Heej Sloeberke,
Dun allerbeste wense veur ut nieuwe jaor, schrèfmaot! Dè ut mar un gezellige carnaval maag worre. Nao ut kerstreces kanne we dur wir volle bak tegenaon. Bende gij de donkere daoge un bietje goed deurgekomme? Ik heb um meej kerst in ieder geval goed geraokt. Teminste wè ete betreft. Meej de wèntjes bij de kerstdinees heb ik ut redeluk rustig aon gedaon. En ik daacht: op derde kerstdag gaoi ik de kiloos dur wel effe aaf lope of fietse. Mar viel dè effe tege zeg! Ut leek hier Osterèk wel, zoveul sneeuw dèttur laag! Dè wier dus oud-Hollands uitbuike in plak van sporte. Toen docht ik: ik kan ok effe bij Donge Aais gaon schètse, mar naor al die berichte van ingestorte aaishalle heb ik dè ok mar aon mèn veurbij laote gaon. Ik gaoi meej de Straotparade wel un dubbele route lope, Sloeber. Un bietje de gaote opvulle zak mar zegge. En dan gaogut hard, maotje. Un week nao de Straotparade wor de gloednieuwe PeeCeeDee gepresentird. De winnaors, de Kring van Elluf, hebbe daor zondag nog un bietje reclaome veur gemaokt. Ze waore in vol ornaot aonwezig, die manne en Joyce. Mar ja, die staot dur manneke wel. Die blèrt net zo hard deur diejen microfoon als Henk dun Tenk in zun goeie daoge haha! Ut duurde trouwes wel efkes veur ze in de Vaort de ceedeespeler hadde aongezwengeld. Gerrit had irst zunne plaotespeuler van de zolder gehaold, mar bedaacht op tèd dè zonne naold nie echt goed is veur un ceedeeke. Ut was trouwes druk zondag. En wèrrum ok. Lekker iedereen nieuwjaor kusse ( de vrouwkes dan.) Max had zunne kwèk aafgegeve aon Jantje van Dongen en dè zurregde veur un levendige vergaodering. Ik ben snel naor huis gegaon, want ik haj ut idee dèttur nu een echte dèdlijn is veur de Lintjesrege. Ik wies nog wel wè carnarvalskanjers om te nominere. Daornao mar efkes iets veur ut Peeke in elkaor geflaanst, want anders mot Reneke Kots nog aon ut werk om stukskes te schrève en dieje vent heej ut al zo druk.
Sloeber, nog mar vier weke en dan begint ut alwir. Volle gas deur naor de Straotparade, Sauwelweekend, t Grote Veurspel en dan dun carnaval. Ik ben dur klaor veur! Waor zalle we verzaomele zondag? Ik denk op ut Looiersplèn. Kèke we daor wel kaant we op gaon. Nie te vruug, want ze beginne wè laoter zeej Bassie. Ik zie oe wel verschène om un uur of één!
Groete!
Slabber

Heej, Slabberke.

De kerstmarkt is wir veurbij. Nog effkus deur bijte en Kerst en ouwjaor is ôôk afgetikt. Dan zén we in ut nieuwe jaor waor we na unne CV vergaodering wir himmel los kanne. Dan is ut téd veur de Straotparade. Of zo as Toontje gordijn altij zegt: de Staotparade. Hahaha. In de kraant ziede ut verschil nie, Slabber. Gift ôôk niks. Ik heb dur toch veul zin in. Graotis lijf muziek. En nog van het mooiste zjaonre ôôk. Zouwe we meej de Straotparade dun Pee CD al kanne kôôpe? Ik von ut zukke leutige liedjes, mar wit eigeluk nimmer hoe ze ginge. Ik vén ut toch al lang duure. Vollegus mén kande in de week nao ut songfestival alles opnemen en het in de week dur nao op de cd hebbe staon. Of is da gek, Slabber? Mieschient is ut volgend jaor wel snel. Dan is het songfestival, zo as iedereen behalve Daniël Severijns ut noemt, het 4x11 de keer dat ut wor gehouwe. Daniël noemt ut, zo sjiek as tie zelf is, Ut “Grand Gala Du Pee”. Meej zonne naom kaande toch nie aon kôôme bij ut publiek. Da onthoud dur ginne ene. Vur ut 4x11 de jaor motte ze mar is nao denke over un nieuwe naom. Songfestival is ôôk zo on Donges. Op ’t Donges Léesplangeske kon ik dur ôôk niks over vénde. Wel over onze nieuwe Prins Andreo. Meej plaotje en al. En da is “Dóok”. Hahaha, Slabber, das nie kwaod bedoeld hor. Carnaval is ut fist van dun leut. Ge mot kanne laache. En dan motte un bietje dun Dóok uit hange. Ik had nartuurluk ôôk kanne zegge dat ie op un “Verreke” lekt. Maar da is nie zo! Der zen dur in de raod van eluf trouwes wel genoeg die daor wel veur deur kanne. Of nie dan, slabber? Zo, nou irst de schétse onder om mun eige un bietje te vermaoke tot aon de Straotparade (hé Toontje). Ammaol alvast fijne feestdaoge, kékt uit meej knallers en maok dur un kunstig 2015 van.

Houwdoe, Sloeber 

Heej Sloeberke,
Ut is wir effe geleeje dè we mekaor gesproke hebbe, maot. De Sint is meej zun Piete wir trug naor Spanje. En ge raoit ut nooit, mar aafgelope vrijdag haj ik unne passe-partout in mun schoen zitte. Kèk: zellufs de Sint leest Sloeber en Slabber, schrèfmaot. Dur viel me trouwes iets op bij dun goedhèligman: ut leek dees jaor wel of tie jonger was geworre of un nieuwe bril of iets had… Ik kon dur mène vinger nie aachter krijge wattur nou precies was. Veul tèd om dur over nao te denke, want zondags wassut wir CV-vergaodering bij ut Vaartje. En kon ik dur bij de Sint nie aachter kome oftur iets aanders was, bij de Stichting was ut nie te misse. Veul nieuwe gezichte en bekende gezichte in un nieuwe rol. Irst netuurluk die nieuwe leeje. Die stelde zich veur en vergeleke ut werruk bij de Stichting meej ontwikkelingswerruk. Bij Ad Vonk kan ik me daor iets bij veurstelle. Die heej netuurluk hil wa fotoos motte ontwikkele in zun lève. Die komt nog uit de tèd dagge nog un rolleke in oewe toestel moes doen. Dè ge ok moes betaole veur fotoos die mislukt waore. Dan Antoon. Die zeej dèttie moeiluk kon stil zitte. Daor houwe ze bij de waogebouw ok nie van, mar hij komtur nog wel aachter meej al die vergaoderinge van de Stichting. Dè is lang stilzitte volleges mèn. Dan Dennis Trom. Die mocht gelèk meej de bille bloot bij de presentaosie van ut Grote Veurspel. Dè wor wir un leutige aovond meej allenig mar ekts van ège bojum. En tot slot Reneke Broeders. Wè kan die vent verrèkes plat praote, Sloeber! Die praot veul platter as wij twee schrève! Dè is gewôn leuk om naor te luistere, ok al hettie niks te melde. We hebbe afschèd motte neme van Hannes de Boer as veurzitter van de CV-vergaodering. Mar ut bloed kruipt toch waor ut nie gaon kan. Hij heej un nieuwe vereniging opgericht (zonder kaorte) en gaot nou un bietje krities lope doen bij de vergaodering. En af en toe dur un bietje doorhinne kwèke. Max van Riel wilde al gelèk lid worre, want dè spreekt um uiteraord wel aon. Mar ut zèn echte carnavalsvierders meej hullie hart op ut goede plakske hor Sloeber. Want ze klapte ut hardst toen dun nieuwe jeugdraod zich presenteerde aon ut peejevolluk. Die kwame in vol ornaod dur ège veurstelle. Die wete nou nog nie wè veur een geweldige carnaval die gaon beleve. Ut is un mooi groepke bij mekaore dus dè gaot himmel goedkome.
Gaode gij nog op wintersport meej de kerst, Sloeberke? Un bietje apres-skiën? Ik heb ègeluk nog un lederhose nodig vor ut Veurspel. Aanders worrut dur ene van dun Kraonenbroek vrees ik.
Ik hor ut wel!
Houwdoe!
Slabber

Heej Slabber,
Maot,maot,maot. Wè maoken toch wè meej in ons mooi dorpke. De ene hoogheid heej zun hiele nog nie gelicht en de aandere hoogheid wor al wir vervange. Ut zal wel in de gene zitte. Das mar kwats hor Slabber. Vanuit dees kaant wil ik dun Stoffel toch wel effkes un hart onder de riem steke. Houw tum taai (taai) hè. Wieste trouwes dat ut Carnavalsfeest en Sintereklaos meej elkaar te maoke hebbe? Tis allebei katteliek natuurlijk. De Prins zet de steek meej de punten naor veurre en naor aachter. Dun Klaos zet dur un kruis op en zet um over dwars. Ze doen allebei un keepke aon. Iedereen wacht in spanning aaf of ze wel laangs kome. Of dasse juist nie laangs kome, haha. Ze hebbe allebei dur eige liedjes. Hullie trouwe volgers komme da altei meej zinge in de Cammeleur en ôôk op aandere plakke. As ze op bezoek kome wille ze wa van oe drinke. De Sint hee jun staf bij en de Prins un sjepter. Ze allebei un hil gevolg van hulpjes. Dun ene vén tut leuk om meej snoep te gooie en dun aander meej confetie en sjerpetienus. En witte wat nog ut meest overeen komt? Da zak oe vertelle, Slabber. Ze zén allebei nie jaorig meej Carnaval! Das grappig hè, Slabber. Mar wak bedoel te zegge is da ze dur feesje nie viere op hullie verjaordag. De Prins is vollegus méén ergus in de zomer pas jaorig. En dun Klaos daags nao ut heerluk aovondje. Ik mot nogus nao denke over we dat ik in munne schoen wil dees jaor. 't Donges Léesplangeske hek al gehad veur ut oppasse op de kientjes van bij ôôs aon dun overkaant. Das trouwes ôôk un veuruitziende blik geweest om zo'n kunstig ding te maoke net veur det ut carnavals motto "Uit de kunst" wor onthuld! Da brengt méén wel op un idee. Da sauwelen véén ik ôôk zo kunstig. Ik vraog gewoon kaorte veur de sauwel. Of witte wè. Ik vraog un passe-partout. Vraogde gij da ôôk, Slabber.
Houwdoe, Sloeber

Ha Sloeberke,
Ik zittur wir helemaol in! Da heb ik altij bij ut Songfestival. Lekker meedeine meej allenig mar Peejelaandse liedjes. Ik stao ok altij wir versteld van de creaotieve ideeje van al die vereniginge. Briljáánt in al zun eenvoud. Pak un pilske, weddun geluk en nog briljáánter: c.a.r.n.a.v.a.l. Zo ziede mar: iedereen kan meejdoen. Un pakkend refrèn, un hoempa maot, unne goeie baslèn en dan bende al un hil end. Vollegend jaor dun 44ste edisie. Wè zou ut mooi zèn als we wir "ouwerwets" uitpakke mee jun dilnemer of 20.
Jao, Sloeber. Ik mot netuurlijk ok nog effe terugkomme op dun elluf-elluf. Wè un verraasinge, wè un veraanderinge. Hij doegut goed, onze nieuwe hooghèd. Ik heb us speciaol op um zitte lette. Wè un rust straolt ie uit! Hij wikt en weegt zun woorde. Ik daacht ááf en toe un bietje spanning waor te neme, mar dè is menseluk. En wè daachte van onze nieuwe adjudaant! Bas vinnut himmel geweldig, da kunde zo zien. Die zit me un partij te laache hil dun aovund. Die heej váást hil wa pèn in zunne kaoke motte hebbe nao dees twee wiekende. En de Veteraone kanne ok veul nieuwe steke gaon regele, schrèfmaot. Witte gij of ze zich allemaol gaon aonsluite bij dees befaomde club? En past dè dan wel bij dun Ouwe Sok binne? Of mot ut biljart dur dan uitgereeje worre? De komende weke kanne we ons wir rustig veurbereie op de vollegende evenemente. De Straotparade is uiteraord wir ut irst aon de beurt, op dun ellufde van de irste. Dar kanne we op ons gemak naor toe werreke. Irst mar us de donkere daoge veilig deurkomme. Over veilighèd gesproke: ze hebbe dur ene van de Stichting gecontractéérd om inbrekers buite te houwe de komende tèd. Jaowel: ze hebbe un HarmAlarm. Echt waor. Ik láás ut op dun NOS-app. Ut schènt un klèn manneke te zèn in un vorm van un oranje zwaoilicht. Toen ik ut láás, kwáám ik nie mir bij van ut lááche! Ut idee dè Harmke alle inbrekers wegjaogt meej zun zwaoilichje. Ik kwáám nie mir bij. Mar ut schènt dagge um kunt belle, dan komtie veurlichting geve. Hij gaot ons stimulere om maotregele te neme om alles goed af te sluite. Ik denk dè zun ègeste nieuwe huis un onneembaor fort is, Sloeber. Dè issie nou aon zunne staand verplicht. Ik zal um de vollegende CV-vergaodering us aon de taand voele. Dan pakke we dur saome ok wir ene. Of om meej de tekst van de Kring van Elluf te spreke: of twee: kèke wie ut mee viert!
Houwdoe!
Slabber

Motto 64e Carnavalsjaar

Pinneke 2022

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys