Beste Peeje en Peejerinne,

Normaol gesprôke zou ik dees stukske aon jullie hebbe veurgedraoge op dun elluf-elluf-viering in de Cammeleur. Un aovond waor we knallend ut carnavalsseizoen hadde wille aftrappe. Mar dees jaor is alles aanders dan aanders. We kanne de carnaval nie meej mekaore viere, mar onlaain of in un verrèkt klèn gezelschap. Wij as Stichting “de Peeënstekers” gaon dees jaor ôôs best doen om dur iets gèfs van te maoke, ondaanks dieje verrèkte Corona. Ut irste veurbild hedde aafgelope zaoterdaag kanne zien via Joetjoep of één van ôônze aandere digitaole kanaole. In un speciaole edisie van ‘Peeënrijk draoit deur!’ hedde kanne zien dè Adjudaant Han en ik deur nog un jaortje aon vast plakke.

Ut zal gin jaor worre waor we meej alle Peeje en Peejerinne, Peekes en Peejerinnekes veurop in de polonaise gaon lope. Mar we zalle wel veur ut vierde jaor veurop gaon in de (digitaole) leut. De insteek is dè we gaon kèke wè we wel moge doen en kanne doen. Zodè alle Peeje en Peejerinne zo gezond as mogeluk blève, mar ôk om de carnavalsviering in ôôs schôn en onvolpreze Peeënrijk levend te houwe. Mar wij kanne dè nie allenig. Wij wete dè alle Peeje en Peejerinne dur alles aon doen om op één of aandere manier ut carnavalsgevuul aon te blève wakkere. Veurig jaor hadde we un eerbetoon aon alle boere van ut Peeënrijk, mar dees jaor is umdèrrom un eerbetoon aon elke Pee en Peejerin die ut carnaval in ôôs Peeënrijk un wèrrum hart toedraogt. Wij ere gullie allemaol meej dees motto. Ut motto veur ut 63ste carnavalsseizoen in ôôs schôn en onvolpreze Peeënrijk wordt:

WE DOEN WÈ WE KANNE!

Un driemaol Pee-loof meej dun duim aon ut nuske! Naomus ôôs kersvers bestuurslid, geweldige raodsleeje, onverwoestbaore hofdaomes en mun trouwe adjudaant,

Prins Andreo LX

frank

Motto 63e Carnavalsjaar

Pinneke 2021

Sponsors


ad 2stage AVEad Donckhuys