• Straotparade (2)
 • Pee 2017
 • Straotparade 2017 (1)
 • Banner algemeen 3
 • k Andreo LX en Han 2
 • LX_en_Han
 • 11-11_2017_stunt
 • Banner Algemeen 1
 • Veurspel 2017
 • raad
 • Straotparade 2017 (3)
 • Begoajers_2017_GGdp

We zen in vurm”. Ut motto van afgelôpe carnaval. We veul vurme gezien. Da was ut motto van Prins Andreo LX, Frank Snijders, die saome meej Adjudant Han veur ut twide jaor veurop gaot in de polonaise. (Volgus ôôs komme ze ôôk veur un derde jaor) Peejenploeg 2018-2019 werd Blaaskapel Hoe Ist?!

Eva als prinses en Rav als Prins gingen met hun hofhouding ut Peeënrijk in met het motto “Dreke al 44 jaor un Peeke”. De 4x11 jaor is gevierd met un geweldige kindermiddag.

Ze kwaame, zonge en wonne ut Grand Gala Du Pee. “Tis Raok!” zonge de Uitslaopers & Friends.Dees keer gin Peej CD maar un download op ggdp.nl De publieksprijs werd gewonne deur de Bøxskusz.

Een stralende dag meej mooie klanken maokte ’t Mays Kabaol mid-winterkampioen op de straotparde. Dames HV Dongen name de 1e prijs bij de carnavalsverenigingen mee.

Nun paor leutige sauwelaovende waorveur de kaorten bekaant nie te krijge waore, wier gewonne deur Nacht Burgemister Bart van Kerkhof. Op zaoterdag kreeg tie ôôk dun publieksprijs. Dat lukte Erwin van Empel als Pater van Geloven op vrijdag.

In Peeënrijk zit tallent. Zang, dans en sauwels werden door de jeugd aon un volle zaol getoond. Rik Broeders was Peerke Peeënpiraat en werd als beste jeugdsauwelaar aangewezen.  

Nog mar één week veur carnaval was “Ut Gtote Strip fist” ut thema van ut grote veurspel. Matthieu Verlinde werd daor deur Prins Andreo LX benoemd tot Peej van ut Jaor.

Veule onderscheidingen viele uit un wolkbreuk tijdens de lindjes regen. René Jansen kreeg un Groot Officier opgespeld. Fruitmaande en Carnavalsmis hore ook bij Carnaval. Da houwt oe in vurm. Net as de ouderenmiddag waor gezang, sprookjes en aander vertier ôôs ouwevandaoge hebben vermaokt. Vermaok was dur ook op de Speciaole raodsvergaodering. De politieke partijen, echt en ludiek, betraden de arena en vurmde un nieuw beleid. De Gentlemen of Dongen hebbe de jeugd drie daoge deur de feestmangel gehaold en in top vurm gebracht. Top!!!

Uitbundig werd veur un goeie vurm in de intocht gesport. De grote optocht was met recht een grote optocht. Daor wonne bij de individuelen CV met z’n 2 door ut niet zien van verbaand en de takenwijve naome de publieksprijs mee.  Bij de groepen skydive-de TisWaUtIs naar de 1e plek en de publieksprijs was veur de Begaoiers. Bij de waogens vingen CV de Vaortse Kloekers een intje en dat intje stond ook op hullie beker. De Peeveurblussers kwaome thuis meej dun publieksprijs

Regen en wind waore net op tijd weg veur de kinderoptocht. Zouwe de worstjes van de CV Schuimkes die ze naor Klara gebrocht hebben, werke? Ut leverde un prachtige kinderoptocht op met bij de individuele Sanne van Mossel die als Lolly meisje won. Bij de kleine groepen won Max Verpeekes met We racen dur ut PeeÙnrijk. Bij de grote groepen was vlogen CV de radddraaiers naar de irste prijs. Zotste Peeke was Wessel Damen en Zotste Peeërinneke was Maud Schakenraad (Glimworpjes).

Met een explosie van licht en vurm kwaom de lampkusoptocht deur ut Peeënrijk naor Mannke Peej. De vlamme van Manneke Peej sloten ut Carnavalseizoen. Traonen van geluk vloeide bij ut Peeënlied. Daorna moest de sleutel terug van Prins naor burgemister. De publieksprijs bij de slotpolonaise was voor Kanselier Vincent. Meej zèèn  verhaol van de omzwervingen van dieje sleutel sloten we Carnaval af zo as ut heurt. Mee un groote glimlach.

Houwdoe en tot volgend jaor, Sloeber en Slabber.

Hallee Sloeber!

Ik durref ut nou veur ut irst echt uit te spreke: ik ben in vùrm! Nao aafgelope weekend haj ik ut gevuul dè ik voldoende getraind haj veur de komende carnaval. Ik krèg dè van blaoskapelle, ut ultieme gevuul van carnaval vin ik dè. En dun Pee van ut jaor is ôk unne goeie! Thieu heeft al zoveul gedaon dèttie zun ège ok mar Prins heej gemaokt. Ik wit nie of iedereen dè un goeie grap vindt, mar ut zij Thieu in ieders geval vergeve. Toen zondaags meej un brakke bakkes bij de CV-vergaodering van de Viersprong. Die hadde ze ok buite kanne houwe, zo werrum as ut was. De pauze was buite, want Max haj un buitetap geregeld bij Fredje en ge mogt 11 minute graotis drinke. Daor raokte van in vùrm, Sloeber dè kan ik jou wel vertelle. Ut wor un fantaastiese carnaval meej fantaastiese optochte. Ik ben vaok weze kèke bij de waogebouwers en de kwalitèt zal hoog zèn. Ik ben allenig nie weze kèke bij de loopgroepe en de individuele. Daor maokte John Schoormaans nog un opmerking over en un bietje gelèk heet ie wel. Ik heb allenig gin tèd om elleke kir laangs 60 dilnemers te fietse om te kèke wè ze ammel aon ut sjouwe zen veur alle optochte. En as ik laangs alle dilnemers van de grôte optocht wil gaon, dan krèg ik netuurlijk van de kinders op mun nondeju dè ik ôk langs dilnemers van de kinderoptocht mot gaon. Dus ge mot erreges oew priejorietète stelle. Mar ik waordir ze allemaol, alle dilnemers, grôt of klèn. Misschient dè ik ut zo kan aafkope, schrèfmaot. Mar de carnaval maag beginne. Ik heb overal kaortjes veur, veur ut Vitteraonebal en de Raodsvergaodering. Over dieje Raodsvergaodering, en dan de toegekende kaortjes, dè was nog wel un dingeske. Veul blije gezichte en un paor sjaggerènige. Ik zal mar nie vertelle hoe ik dur aon kom, Sloeber! Nie omdè ik ze in ut ielegaole cirkwie heb gekrège, mar omdè aanders ik munne identitèt verraoi haha! En oonze preivussie is ons hèlig, of nie dan! Hoe dan ôk, vanaaf mun leptopke wens ik iedere Pee en Peejerin un ontaord goeie carnaval toe. Zurreg dègge 5 daoge in vùrm bent en bleft. Op tèd ete en goed drinke zeej ôôs moeder altij. En veural geniete geniete geniete, want dur is gin beter lève as un goei!

Fène carnaval!!

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber. Ligde gij ook al bij de brievenbus. Dees week valt ie op de mat hè. Ut Peeke. Ik kèèk daor altei enorm naor uit. Ik weet nog van de leut die wij haje van toen wij ook nog meej deeje mee dun optocht. Dan kwaam ut Peeke en dan blaoderde zo snel mogelijk dur deur. Kèèke of ge dur in staot meej oe krejaosie van vurig jaor. En as ge die dan gevonde had, dan belde we mekaor meej dun draoischijftillefoon. Hedde ut gezien. We staon op ut middeblad!! Da waore nogis tijde, heej Slabber?! Tegusworrig kèèk ik uit naor wa de verenigingen hebbe geschreve. Ze verklappe dan al wa van hullie krejaosie vur dun optocht. En, nieuwsgierig as da wij zèèn, daor smul ik dan van. En smulle das goed veur mune vurm, hahaha. Neej, serieus Slabber. Da tipke van de sluier da verenigingen ôôs geven in ut Peeke da is belangrijk. Ut is een verlengstukske van hullie  krejaosie. Ge mot ut zien as un opmaot. Net as bij un goed muziekstukske. Agge da tipke van de sluier het gezien in ut Peeke en ge staot dan langs dun optocht, dan krèède un ahaa belèèving..  Teminste, da kan zomar gebeuren. Onderbewust bende in staot van paraotheid gebracht om hullie  krejaosie te ontvange. Ut komt dan net wa intensiever bij oe binne. En da is waor ge veur naor de optocht komt, toch? Carnaval is ut fist van de leut. Laachen dus. Daor motte maor is wa op verzinne veur de optocht. En dan liefst ôôk nog is in ut zotte motto van dun Prins. Da val nie altij meej. Meej zo'n opmaot in ut Peeke hede as clubke un extra kaans om dur un leutige draoi aon te geve. En wij as publiek kanne alvast beginne meej geniete. Slabber, das toch mooi. Ik lig vanaaf nouw neffe de brievenbus. Dan valt ut Peeke binnen. Veur dat ut Peeke de grond raokt vang ik um op en blaojer naor de stukskes van de verenigingen. Dan kan ik lekker gaon veurspelle meej welke prachtige vurme ze dees jaor wir deur ut Peeënrijk trekke. Ooooo, ik kan nie waachte. Over veurspelle gesprôôke. Na Ut Grote Veurspel zoaterdag, lees ik de rest van ut Peeke. En nartuurluk ôôk meej hil veul plezier. Och ja, Slabber. Wè veur superheldpaokske doede gij aon zaoterdag. Ut Grote Veurspel heej dees jaor as thema "Ut grote Strip Fist". Ik daacht irst wa aanders mar Dennis Ariëns zeej dat ut om strips van superhelden gaot. Ik kom as Lucky Luke of as Mega Mindy. Ik mot gewôôn effe kèèke wa paast.

Houwdoe, Sloeber.

Hallee Sloeberke,

Ut gaot nou toch echt serieus richting de carnaval. Ik krèg op Feesboek ammel herinneringe van de carnaval van veurig jaor binne. Ik zie fotoos van de lintjesrengel en dun optocht van veurig jaor. En nie allenig van mèn, mar ok mun 'vriende' zen ze ammel aon ut dele. Aafgelope wiekend  was ut me un wiekendje wel, schrèfmaot! Ik was één van de gelukkige die veur de vrijdagaovundsauwel nog un kaortje kon bemaachtige via ut tikkutsiesteem van de Cammeleur. Ik kwaam op mun gemakske binnelope om zeve uur, mar dur was gin zitplak mir te krège. Mar in de fwajee, oh nee ik mot tegesworrig grant café zegge, kon ik de sauwel prima vollege en ondertusse gewôn un pilske pakke. Dè was ideaol! Ut was allenig soms wè rumoerig en dè snap ik dan wir nie, Sloeber. Ge het al geluk as ge un kaortje heej kunne bemaachtige, dan gaode daor staon te ouwehoere. Gift dan dè kaortje aon iemand die wel zunne klep dicht wil houwe op zonne aovund! Mar goed, gelukkig heb ik ut miste kanne vollege. En ut was laache geblaoze. Ik zou hier best wè grappe wille opschrève, mar dur zèn sauwelèrs bij die elke twee zinne un grap hebbe. Dè is nie bij te houwe! En bij unne goeie grap hort ok de miemiek van un sauwelèr. Vaok komtur veur un grapke al un gemin laachje. Of pretôge gericht op Marina of André Vonk. Zo van: nou mot ik jou hebbe! Witte wie dè ok al kanne? Die kanjers van jeugdsauwelèrs. Zo as Jelle diejen condoom richting zun bruur Bram gooide: magistraol. Of diejen klène Rik Broeders, die daor in de ton staot van: kom mar op, ik ben nie bang! Of Freekie meej zun Peejeploeg, wè un kreatieve woordspeling. Jao Sloeber, ge mot dur ôk zondaag bij zèn gewiest. Dieje sauwels wiere aafgewisseld meej laaif zang, pleebek en geturn. Ik denk dè Peejerijk got talent wel un vervolg zal krège. Wè in ieder geval gun vervolg krègt, is ut veurseizoen van de carnaval. Zondag us kèke bij Erik Broeders thuis en daornao naor ut Grote Veurspel, oh nee ut Grote Stripfist. Ik gaoi as Betmen, lekker strak in ut pak. Zie ik dur ôk us appetèteluk uit veur de vrouwkes haha. Hoe gaode gij? Ge maag best as Robin, ik heb nog wel un zorromaskertje veur oew thuis ligge.

Cie joe soen!

Groetuh

Slabber  

Heej Slabber. Gij was nie dun enige die vond dat ik wa veurbaorig was meej mun voorspelling van de Prins veur volgend jaor. Man, man, man. Wie van de raod van eluf heej mèèn daor nie over aon gesprôôke. "Da kaande nou nog nie wèète". "Hoe komde doar nouw bij". Och jonge, wa vèènde ze dur wa van bij de road. De erigste was Andreo zelf. Ik zaag um meej de presentatie van GGDP.NL. Das leuk joh. Op ggdp.nl kaande alle nummers van dees jaor downloade. Ut is un digitale PeeCeeDee zeg mar. Laoter komt daor ôôk nog alle veurige jaore op. Mar goed. Ik sprak Frank Snijders daor. "We motte nog gaon carnavalle, en gij het ut al over volgend jaor", zeej tie. Hij zeej ut best fel, veur zèèn doen dan hè,Slabber  Slabber, agge bij de waorheid zit, dan wordt dur gereageerd denk ik dan mar. We zalle ut wel zien. Wa we irst goan zien, en hôôre natuurluk, is het gesauwel van de leutigste Peeje van ôôs Peeërijk. Ik zie dur enorum naor uit. Lekker schuddebuike op grappe over de geminte. Traone meej tuite laache as ze de road van eluf te zot maoke. Gieren brullen meej grappen over hullie typetje zelf. Och, Slabber, Ik vèèn Sauwelle zou leutig. Ze zouwe da gewôôn vaoker motte doen.  Bij de start van ut seizoen. Un dag nao 11-11 of zo. Dan rond de kerst noggis. Gewoon lekker de winterbreak breke. Dan natuurluk meej ut al jaore georganiseerde sauwelwiekend. Hoe lang is da eigeluk al, Slabber? En dan om de zomer deur te kome un zomer sauwel. Da kan beveurbild meej de kermis. Daor zette ze toch al un podium neer veur de een of aandur artiest. Geluid kan via al die atraksies. En witte wa, Slabber. Dan kanne dut hil, hil hil veul Peeje de sauwel zien en hôôre! Niks gin kaortjes. Gewôôn dur bij zèèn agge da wilt. En kermisse trekke altij veul jeugd. Die meese die de sauwel organiseren kanne dan dieje jeugd dan aonspreke en uitlegge da zij ôôk zouwe kanne sauwele. Da ze daorbij geholpe worre. Dan zou ut zomar kanne da de jeugdsauwel un volgend jaor gewoon uit zun voege barst van de dilnemers. Dees jaor krèège we 4 dappere dilnemers bij de jeugdsauwel. Das ôôk al wa. En dees jaor is dur ôôk un Peeënrijk Got Talent. Eigeluk is da wel un goed idee. Ut wisseld ut laache aaf meej aandere sorte van vermaok. Daor zouwe ze bij de grôôte sauwel ôôk over kanne dekke. Nou heb ik nog wel wa gehord van Adjudant Han toen tie mèèn kwaam vertelle dak veul te vreug waor meej mun volgende Prins veurspelling. Eigeluk ging ut meer over waorom hij nie was meej genôôme in die veurspelling, hahaha. Bij deze Han, ik denk ôôk da gij blèèft as adjudaant. Han die zeej dat dur dees jaor un verrassing zou zèèn bij de Sauwel avonde. Wa zou da zèèn, Slabber? Hapjes veur iedereen in de zaol? Of un live verbinding veur iedereen zonder kaort da ze thuis kanne kèèke?  Of komt dur un mistrie gest? Ik mot zegge, Han maokt ut wel spannend zo.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeber!

Gij èndigt meej nogal een gewaogde uitspraok veurige week. Denkte gij nou al te kanne wete of dun huidge Andreo vollegend jaor ok gewôn wir Prins is? Motte we daor irst nie un huilsessie veur aafwaachte bij de verbranding van Manneke Pee of iets dergeluks? Ik ben ok nie gewiest op Dreke gaot ut viere, mar zaag wel un filmke veurbij komme dè Andreo XL ging sollicitere bij de Dansmariekes. Ge mot mar iets bedenke om in vùrm te komme, schrefmaot.

Ut is nou efkes rustig tot aon de sauwel. Die manne en vrouwe zen vaast druk aon ut rippetere en traaioute. Zouwe die sauwelèrs ammel een oefenton in de garaozje hebbe staon? Zekers veur de debutaante lèkt ut mèn belangrèk dèsse zon ton un bietje kanne aonvuule. En dè hullie partners ammel meej rooie lampkes lope te flikkere. Ik zou wel us vlieg wille zèn as Josientje of Huub aon ut oefene is meej hullie ège.

Neeje, de komende weke kanne we op ut gemak laangs alle waoges. Op ut gemaak, want al die waogebouwers witte dè ut nog lang nie aaf hoeft te zèn. Die worre onrustig as ze tege de carnaval te rustig zèn, Sloeber. Om alle bouwplakke te bezuuke motte un hille maraton lope, schrèfmaot. Al issut mar omdè ge bij de leste plak al zoveul bier aachter oeuw kieze heej, degge un hoop kilometers ekstra lopt. Mar ut is leutig hor. Al die ploege organisere ammel un bouwmaraton. Dan kande un bietje meehellepe en tegelèkertèd un bietje soosjelaaize. Bij Barstmarlos hajje ze zellufs de smoking sukkers geregeld veur ut ete. Daor krède wel enerzjie van, die manne kanne un stukske vlees aordig oproke. Vollegende week issut in ieders geval bij de Peevuurblussers en bij de Peekes maraton mar ik denk dèk gewôn mar un algemeen rondje maok. Kèke of bij de Kloekers en in de Bouwhal ok wè aksie is. Over een rondje lope gesproke: dè gaon we ok doen bij de U ER EL presentaosie van de liedjes van ut Grand Gala du Pee. Un ouwerwetse kroegetocht, un Straotparade mar dan allenig meej muziek in ut café. Un vernieuwend ideeke van de Uitslaopers en ut afschèd van de PeeCeeDee. Hij zat eraon te komme, dè afschèd. Als ik goed tel, hebbe we vèfuntwintig PeeCeeDees gehad, ooit begonne meej die kneiterhit van de Klinkers. Dieje CeeDee was toen ok hil vernieuwend en un grôt sukses. Ik hoop dè de Uitslaopers dè ook hebbe meej dur U ER EL. Ut zal effe wenne zèn. Zie ik jou om elluf over aachte zaoterdaag bij Park Vredeoord? Vast wel haha!

Groete

Slabber

Heej Slabber.

Wie het dur nog kaortjes veur huppeldepup. Das wak lees en hoor. Kaorten zijn gewôôn nie te krèège joh. Iedereen staot in de digitaole rij veur un kaortje te kanne kôôpe. En dan zitte daor in dun aonslag meej al oe digitale spulleboel die ge mar kan vèènde. Is ut 11 uur en goat de verkoop open. Pieste nog neffe de pot. Springt oe bestel scherm op al de spullenboel op UITVERKOCHT! Das nie normaol, Slabber, hoe populair de evenementen zén in ôôs schôôn en onvolpreeze Peeënrijk. Volgens mèèn kande wel 5 sauwelavonde houwe en 3 veteraoneballen. En ge kan de Cammeleur niks verwijte hor. Die doen dur alles aon om meese daor weg te houwe. Ze hebbe ut podium uit de zaol weg gelaote. Toch komme meese naor de veurstelling. De zaol is te klein en nog komme de meese naor de Cammeleur. Dur is gin doek in de zoal waor de act verrassend aachter vandaon komt nadat de zoeklichte op ut gordijn ut spannend hebben gemaokt. En nog hè, nog komme de meese. Ze hebbe teweinig toilette georganiseerd. Maor de meese bleve kôôme zo da ze dixxies buite moesse zetten. De tappen gaon te langzaom en ut koffie apparaot is traag. Toch blèève de meese kome. Ze hebbe op de jeugdprins en prinses verkiezing middag zelfs gin chips verkocht aon de kientjes. Ze hebbe de chips aon de raod van 11 gegeve. En nog kwaame de kientjes naor de Cammeleur un aafgelôpe zondag. Daor vierde dreke dat ie ut kinder carnaval vuer de 44ste keer in de leut veur mag gaon. Volle bak heb ik gehoord. Gehoord, Slabber, want ik ben nie gewiest. Gij wel? Ik ben benieuwt of dur nouw wel chips te krèège was. En dan wel veur de kientjes hè, hahaha. Ik denk dat ut nie aon de Cammeleur leejt dat de kaortverkoop zo storm lôôpt. Mar wa dan wel? Zelf denk ik dat we ut veural zelf doen, Slabber. Da kaande al sinds jaor en dag zien aon de bezoekers van de optocht. Daor kôôme toch altij veul meese op aaf. De meese zien gère wa de buurvrouw of die vent van om dun hoek heej gemaokt of wat ie kan. Daor hedde gin bekende Nederlander of holy of bolywood ster veur nodig. We vèène ut veul leuker as gewôôn iemand uit Donge wa kan en da laot zien. Van Peej veur Peej!!! We zèn toch ôôk nie veurniks ut gewoonste dorp van Nederland. Laot ôôs mar gewôôn gek doen. Da zou un mooi motto veur volgend jaor meej carnaval zén, Andreo. En waorom zeg ik da tegen Andreo? Ik wit denk ik toch al wel dat ie ut volgend jaor wir Prins is.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeberke,

Ut was unne natte, mar gouwe Straotparade, schrèfmaot. Ut rengelde dettut ut gôôt kande we wel stelle. Koud wassut nie, winderig wel. Dè zeej ôôs vrouw ok smaondaagsmerrege, mar daor kan ik beter nie op ingaon. Ik daacht nog: zak meej die wind en rengel un termosjurt aontrekke, mar ik war blij dè ik da nie gedaon haj. Mun bloesje stond straak van ut zweet en dè wier nog erger assik de kroeg binne kwaam. In alle kroege waor ik ben gewiest wassut hartstikke druk en dus ok errug wèrrum. 'Goed drinke' daacht ik nog bij mun ège en dè was nie tege dovemansore gericht. Ik daacht om un uur of vier dè ik spontaon un aandere adjudaant bij de prins zaag lope. Ik daacht: zo veul haj ik toch nog nie op? En dè was ok nie, want ut was Basje. Alwir un soort van herintreejer, mar dan aanders. Ik zeej nog tege Wilbert: Wè doetie nou? Jao zeetie, ik schrok dur ok van, mar ut is mar eenmaolig en meej un goeie reeje. Ik heb verders nie deurgevraogd, waant as Wilbert wè zegt, dan kande dè altij serieus neme. Mar goed, verders wassut dus rustig op straot, want meej dees weer wille zellufs de honde nie worre uitgelaote worre. In de kroege was ut dus wel druk en ok in de Cammeleur wassut zaat un hoop volluk naoderhaand. Ik haj nog wè zurrege of alle kapelle dur in paaste, mar dè verliep hil soepeltjes. De prijsuitreiking ging vlotjes, we kanne wel stelle dèsse bij de Stichting al aordig in vùrm zèn, of toch op zun minst de kemmissie Straotparade. Ik zaag allenig Toontje Kimenai nie bij de prèsuitrèking, Sloeber. Of bende gij um wel tegegekomme? Ik ben um nog aon ut zuuke gewiest, ik ben begonne bij de twallette, want grôte kaans dettie daor stond te waachte om te kanne piese. Mar daor wassie nie, dur stond zellufs gin rij! Verders in de zaol zaag ik um ôk nie en dan komde wir langs un hoop bekende waor ge dan un pilske meej drinkt en dan vergitte ok gaauw wè ge ok alwir aon ut doen was. Mar de reeje dè ik um noem is: ut was de veertigste Straotparade. Gin carnavalesk jubilejum, mar wel un mooie mèlpaol. Dus zeg ik: preficiat Straotparade en preficiat Toontje!

Houwdoe!

Slabber

Hoi, Slabber.

Zoas iedereen da doet begin ik mun begin ôôk meej jou, Slabber, en al onze meej lezers de allerbeste wensen veur tweeduzend en negentien te geven. Dat ut mar un leutig carnavalsjaor mag worre. En van mèèn mag da unne zondag al beginne. Lekker meej goei weer en een bult kabbaol deur de straote marsjeren. Tussen het buiten getoeter en getrommel door effekes naor binne bij ôôs gezellige kroegeskes veur un pintje. En misschien hebbe ze daor in de kroegeskes ôôk nog wel wa lekkers te eten. Ik heb er toch zo'n zin in, Slabber. Ik ben dur zo aon toe meej al die sinterekerst en nieuw toestaande. Natuurlijk heb ik een rechte schets gereje bij Donge ice. Ôôk leuk. Daor nie van. Maar de straotparade van kômende zondag is toch al wel meer carnaval. Ut is gewôôn carnaval. Nou begon ik mun betôôg wel meej dak meej kabbaol deur de straote marsjeer. Maar, slabber, ut mot toch effe van ut hart. De kapelle speule nie veul mir op straot. En das nou net zo leutig. As ut vriest, dan snap ik da wel. Ge zit dan as muzikaant zo meej oe bakkes vaast aon oe instrument. Maar as ut nie vriest speule ze ook bekaant nie. Teminste, nie op straot. Irst daacht ik dat de kroegbaoze de muzikaanten betaolde om binnen te speule. Dan lokke ze ut dorstige publiek naor binne in plaots van naor buite. Ik heb ut aon één van die eerlijke kroegbaoskes gevraogd. Ik zal zunne naom nie noeme. Maar Gerrit zeej dat dur in ut geheel gin spraoke is van het oneigluk en stiekem betaole van muzikaanten om niet buite te speule. Teminste, da is de strekking van zun letterlijke antwoord "Nie waor". Gewôôn veur de vorm wilde ik nog langs de Herberg lôôpe om ut aon René te vraogen. Mar ik dacht, die wit ut toch nie. En as ie ut wel wit dan motte weete da ik dan nie wit of wat hij wit wel klopt. Ik gao dur dus mar van uit da Gerrit ut bij ut recht eind het. Waorom speule ze dan nie op straot meej de straotparade. Zen ze meese schouw. Daor gelôôf ik niks van. Dan gaode nie op muziek. Dan gaode in oe intje thuis op de pleesteesion of de iksboks. Zouwe ze gin overlast aon de bewôôners van de straot wille geve meej hullie herrie? Da zou wel is kunne, Slabber. Muzikaante zijn gevoels meese. Die denke aon de aander. Die houwe rekening meej oe. Das zo'n fijn karaktertrek. Mar we hebbe daor deur gin leutige muziek op straot. Daor motte we wa aon doen, Slabber. As nou iedereen die dees leest de Peejevlag zondag buiten hangt. En as da nie kan, dan maagde um ôôk veur ut raom hange hor. Meej de vlag uit dan kaande zien dat de muziek van de muzikaante ôôk buite gewardeerd wordt. Ik weet zeker, Slabber, dat iedereen die dees leest de vlag buiten heej hange unne zondag. En overal waor ginne vlag hangt daor is dees stukske nog nie geleze en zou eigeluk ôôk un vlag hange. As de begeleiders van de kapelle hullie bandje nou vertelle da ze gerust buite môôge speule. En ôôk dat ze nog un bietje harder mogen speule waor un peejevlag hangt. Nou dan stoat Dongen, of maag ik al Peeënrijk zegge, un zondag bol van de muziek. En bol, das de vurm die ons Prinske bedoeld meej zun motto”We zen in vurm”, toch? Waorom zou tie aanders zelf die vurm steeds aon neme! Slabber, ik zie jou un zondagmiddag wel ergus in ut centrum. Waor veul muziek is, daor vinde mèèn.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeber!

Ik zal nie al te diep ingaon op oew drukprobleem zak mar zegge. Mar ze hebbe tegesworrig twalette waor ut nie stinkt. 'Staank hoef nie te stinke' hit dieje reclaome, mar ik ben ut bedrèf vergete. Kande zonder probleme oewe druk maoke, schrèfmaot. Over druk maoke gesproke: ik wil nog efkes terugkomme op de CV-vergaodering van de leste kir. Ut war in de Sok en ut begon ammel rustig. De kiendjes van de Jeugdraod waore dur en die mochte vanouds aachter de bar en op de bar dur ège veurstelle. En netuurluk krege ze un snoepzak. Blij dèsse waore, die kiendjes! Ze zegge wel us dè de jeugd van tegesworrig verwend zèn, mar wij hebbe nog een jeugdraod die ouwerwets blij war meej un snoepzak, Sloeber! De vergaodering kabbelde voort en toen kwam, op ut ènde un echte diskussie op gaang. Ut ging over de optocht wannir ge un groep of un waoge bent. Ut ging over de grootte (die is nie belangrèk heb ik altij geleerd) en oftie wel of nie meej un motorke voortbewoge wier. Ik heurde dè zo is aon en ik daacht: wè hebbe we ut toch goed veur mekaore in ut Peeënrijk. As daor de diskussies over gaon, dan hebbe we ègeluk himmel niks te klaoge. Dan hedde ut persoonluk goed veur mekaore, want dan lope de serieuze dinge in ut lève op rollekes. Ge het dan ok tèd over om over dinge nao te denke waor ge normaol gesproke nooit aon zou denke. Ik zie zelluf ut probleem nie zo en ik vermoed alle toeschouwers langs de kaant van de optochte ok nie. Ut verschil tusse un waoge en een groep is hier zodaonig groot dè niemand langs de kaant zun ège afvraogt oftie nou naor un groep of un waoge aon ut kèke is. Nou gaon un paor wijze meese dur nog over praote, mar ik denk dèttut allenig mar is om van huis af te zèn, schrefmaot. Neeje, ik heb ut mir te doen meej de Cammeleur deze daoge. Zaoterdaag startte om elluf uur de verkoop van ut Vitteraonebal en dè was nao twee minute uitverkocht. Nou ja....ik ken meese die nao aanderhalluf uur nog gewôn kaortjes hebbe kanne kope. Dan mottur bij ut siesteem iets mis zèn gegaon. En ok bij de foute partie wassut un bietje te druk veur ut pleesiesteem zak mar zegge. Ge moes buite in un dixie oewe behoefte doen, want binnen viele ze over mekaore hene. En nie allenig in de WC..... En zo èndig ik wir waor ik begonne was: bij de twalet. Zon stukske kan raor lope ziede wel. Mar hoe dan ok: ok naomus mèn goeie Kerstdaoge en un zaolig uiteinde (nee Sloeber, dees uiteinde heej niks meej poepe te maoke). Tot tweeduuzendnegentien!

Groete,

Slabber

Heej, Slabber. Ik heb mun snuiter en snotter momentjes weer gehad. Ik hoop dak dur veur dees winter weer vanaaf ben. Deur ut gesnotter heb ik wel un weekske over motte slaon meej mun rejaksie in dees kraantje. Maar goed. Veur dat ut zo weid was dat ut wir unne CV vergaodering was, ging ut wel weer meej mèèn. Dus ik dun afgeloôôpe zondag naor de Sok. Van te veure nog een bakske gedronke thuis. En in de sok meteen wir aon un ingeschonken en duur Gerrit en Mariëlla geschonke bakske koffie. Waor maokte da nog meej, Slabber. Een kroeg waor ge gewôôn koffie krèègt. Of zouwe ze da doen om hier in ôôs stukskes genoemd te worre? As sluikreclame. Maak nie uit. Ut was een lekker bakske. Nartuurluk pakte dan nog een bakske wa ge wel betaold. Da hoort toch zo, Slabber? De vergaodering moes nog beginne en ik moest van al die koffie al piese. Ge ken da we, Slabber. Staode 10 minuten te waachte buite UT éénige wc hokske. Ik druppel zo aafentoe wa nao, dus gaoi ik tegesworrig mar zitte. En da duurt mar en da duurt mar. Net toen ik daacht toch mar unne pisbak te gebruike, gaot eindeluk de deur open. En dan stapt daor zon uit de kluit gewaase gast naar buiten die trots is op zun overgewicht. En die stapt dan naor buite meej zon net zichtbare grijns op zun gezicht. As die gast jou dan ziet veraanderd die grijns hil effekus in un verschrikt gezicht. Snel komt er dan wir un vriendelijke loek aachteraon. Terwijl die gast naar ut fonteintje waggeld, loop ik meej un enorme vrees ut wc hokske in. Neej hè!! Ginne vurfrisser aanwezig. Ut wor mar erger en erger! Ik durf nie te ajumme. Dan haolde dieje zwaore lucht binnen. Da wil ik nie. Ik gaoi snel zitten en pies zo rap as ik kan. Toch houw ik ut nie meer. Ik mot ajumme. En dan komt ie hè. Ik probeer vorzichtig te ajumme. Mar da lukt nie agge net oewe ajum zolang het ingehouwe. Ik ajum stevig in. De traone in mun walle staon klaor om uit te rolle. En dan! Of? Neeje. Niks gin stank. Ut ruukt dur eigeluk best wel fris! Tevreeje lôôp ik meej un grijns op mun bakkes ut hokske uit. Ik schrik waant dur staot iemand te waachte. Meej mum vriendelukste gezicht wak heb zeej ik “Niks aon de hand hor!”. En ik mun haande wasse. Stao ik meej mun haande onder die zeepspouwer. Ik zie de witte zeep in mun haand gespouwd worre. Bedenk ik me in eene keer, as ut nie stinkt, wa heej die gast die veur mèèn was daor dan zo lang zitte doen? Ik kan nie 10 minute aon un stuk piese. Gij wel, Slabber? Meej dak da denk komt die gast, die nao mèèn was, ut wc hokske uit. Ik docht: das snel. “Voortaan wel deur trekke, hè” zeej tie. Meej rooi wange zeej ik sorry en wouw naor buite lôôpe. Da was te laot. Met de zucht van ut dichtslaon van ut wc hokske kwaam unne zware lucht mèèn kaant op, net toen ik ajemde. Ut zit niet altij mee, slabber. Laoter bedocht ik bij me eige nog wè tie bedoelde meej deur trekke. Hattie ut zelfde bedocht as ik van die aandere gast? Wie zal ut zegge, Slabber. Ut leek mèèn un mooi verhaoltje zo veur de kerst. Wa Gij. Ik wens jou alvast fijne feestdaoge, Slabber en ôôk vur alle meej lezers!
Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeberke!

Ge het himmel gelèk Sloeber, we motte in vùrm blève! De ted is wir gekomme om iets aon oew rondinge te doen. Deze daoge zen net zo goed (of slecht) as de carnavalsdaoge. Irst de Sinterklaos. Ge breekt oewe nek over de sjokolaodeletters, de Schuimkes en ut gevulde spekulaos. En ik vein ut ammel lekker. Boodschappe doen is un zwaore en waore bepruuving veur mèn, schrefmaot. Meej de carnavalsdaoge zie ik allenig mun bed en de keuketaofel veur un ontbèt meej aaier en gebakke spek. Veur de rest eet (en veural drink) ik buite de deur dieje daoge. Mar nou, assik dur op uit wor gestuurd deur mun vrouwke, kom ik al die verleijinge ammel tege. En ut maokt nie uit waor ik naor toe gaoi, dun Jumbo, dun Aldi, ut Kruidvaat, dun Hemao, overal! En ut ligt ok ammel veuraon, ge kantur nie stiekum veurbij lope! Meej de Kerst ist al nie veul aanders. De stukke vlees vliege om oew ore.De kalkoene, biefstukke, of kilo's goermetvlees zèn nie aon te slepe. Om over oliebolle mar te zwège. Die daoge eet ik mun buikske nog ronder as die al is! Ik ben bang dèk nao de oud en nieuw irst mot gaon lène om meej carnaval wir in mun ouwe staot te zèn. Witte wè we doen? We lope meej de Straotparade langs alle dilnemende kroege, Sloeber. Ik heb geheurd degge un strippekaort kan kope veur 11 euro en dègge dan in alle kroege un pilske krègt. Goed veur de portemenee, goed veur de kondisie, helaos iets minder veur oew lever, mar ja, ge kan nie alles hebbe, toch? Ik vein ut un gouwe zet van de Dongense horecao. Ut brengt mir meese op de been en die kanne dan gelèk in vùrm komme veur dun aonkomende carnaval. Zalle we zaoterdaag us kèke of we erreges leutige waandelschoene kanne kope, schrefmaot? Ik krèg dur al himmel zin in!

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber. Dochte gij nou echt da ik veur un volle zaol ut podium op gaoi! Neeje joh. Das toch niks veur mèèn. Lekker in mun werkkaomerke thuis een stukske schrèève veur dees kraontje. Das mèèn ding. En ut houwe ook  Slabber. Hahaha. Mar dur zèn dur genoeg die da wel doen. Dur waore marliefst 21 dilnemers. En nie ammaol "blèr du pee", das un liedje op bestaonde muziek. Meer dan dun helft Derk met un origineel eigegeschreven muziek en tekst meej. Das toch mooi, Slabber. De Uitslaopers haaje zon leuk nummerke, dak iedereen dur vaan verdenk da ze veur de finaole al wiese da zij zouwe Winne. Tis roak! zonge ze. En da was ut ôôk. Bij Blèr du Pee waren Onder ons de beste. Tenminste, volgus de jury dan hè. Hahaha. Ut was un volle en leutige aovond. En nou, Slabber. Nou motte we waachte tot volgend jaor. Dan is ut pas straotparade. Natuurlijk is er sinterklaos, zolang dè nog maag, en is dur kerst en oud en nieuw. Mar da is allemaal gin Carnaval. Dur kimme nog wa CV vergaderingen tussen dur. Maar das nie genoeg om in vurm te blèève. Waore dur gin jubileumfisjes meer. Die zèn van dur eige al leutig. Mar ze kanne ôôs gat tot de straotparade ôverbrugge. Gij wit vast wel of dat dur nog fisjes tusse nou en de straotparade zitte, Slanber. Waant, we motte in vurm blèève.

Houwdoe, Sloeber

Hallee Sloeberke!

Wè un fistweekend hebbe gehad, maot! Frank is wir Prins en dè haj ik nie aanders verwaacht. Dur zèn nie veul prinse die ut mar un jaorke doen, dè was al hil lang geleeje. Frank netuurlijk ok nie, want die is deur de Stichting gevùrmd zak mar zegge. Hannes dun adjudaant was ok in vùrm. Ik zaag tèdens de stunt deur zun fietstruike hene dèttie wè kilootjes kwèt is. Ik hoop vor hum dèttie ze ok nie mir terug veint. Jao, Victor en Harmke zèn meej stichtingspensioen. Mar ze kwaome nog wel mee jun kadooke aon: un nieuw doek meej ut Peejelied durrop. Allenig nou meej gedrukte letterkes en nie geschreve. En meteen, as echte oud-kanseliers, ut programma overneme deur ut Peejelied in te zette. Harmke haj de microfoon vast tèdens ut zinge. Mar wassut nie himmel zuiver of wier tie un paor kir emosioneel? Hij wier laoter in ieder geval nie mir uit de zaol geplukt veur de sing-a-long van de Uitslaopers haha! Dieje sing-a-long was trouwes geweldig, Sloeber. Allenig mar Peejerijkse artieste die speulde en zonge. Dè klonk goed, daor was ginne omvurremer veur nodig! Hoe Ist?! (goed) wier benoemd tot Peejeploeg. Wè waore ze trots, die muzikaante. En ok hullie ouwelui trouwes. Alles moes op de gevoelige plaot worre vastgelééd. En Nicole (van Emieleke en van Kiske Broeders) zurrgede erveur dè de spiegel vèlig ut einde van dun aovund haolde. En dè leek mij verstandig, gezien ut feit dè ze bij Hoe Ist?! un aorig fistje kanne bouwe! Zondaags wassut de beurt aon de jeugd. Die ginge dur ammel vol veur, de ene nog fanatieker dan de aander. En die spellekes waore moeiluk! Ge moes dinge onthouwe, omver gooie, vaange, mikke. Ge mot veur de jeugdraod veul mir vaordigheeje hebbe as veur de grote raod ha! In de twidde ronde moese de nieuwe raodsleeje en bestuurslid de estafette veurdoen. Ut zweet kroop waor ut nie moes komme, Ton Verhoeve gooide nog een pittezakske tege ut pittezakske van Dennis Ariëns en Rob kreeg zunne popper nie aont schiete. Alleen Rick kon durmee deur, mar vast ok allenig mar omdè die de spelle zelluf in mekaore heej geknutseld. Nao de spannende mini-sauwelkes krege we Eva en Rav as nieuw koningskoppel van ut kindercarnaval. Van zon wiekent komde vanzelluf in vùrm, Sloeber. Zingde gij vollegende week meej ut Songfestival? Toch wel in un aachtergrondkoortje hoop ik? 

Groete!

Slabber

Heej Slabber. Waor waorde gij unne zondag. Bende du CV vergaodering bij ut Vaortje vergete? Unne zondag op die CV vergadering konne we zien hoe de nieuwe hofhouding dur uit gaot zien. Want zaterdag is het al wir 11-11 viering in de Cammeleur. Wie dur wel was op de vergaodering en niks heej gezeed, die zit kôômend sezoen nie in de raod. Of, Slabber, proberen ze ons te foppen en doen se ut dur om. Dan zegge ze expres niks en zitte ze juist wel in de raod. Neem nouw die Michel Speltie "Willem de zwijger". Niks gezeejd. Die zit dus in de raod. Dennis, "Smiley", van der Wee, zeej ôôk niks. Die zit dur dus nimmer in. Bedaankt "Smiley". Jan van Dongen heej al onthuld dat Victot Haagh zal stoppen door hum opeluk te bedaanke. Het Jan un bijnaom, Slabber? Adjudaant Han zaat goed in de vergaodering. Die blèèft. Mar de Prins, ja Frank, "mister Fraank", die zeej volgus mèèn himmel niks. Gedaone zaok. Da houw op. Die is weg. Mar wie wordt dur dan Prins??? In de vergaodering haje ze het over een transgender. Is dur da dan intje die vroeger vrouw was en nouw prins wordt. Of is ut dur intje die vroeger man was en nouw Prinses wordt? Agge van da leste uit gaot dan motte we opzoek naor une Peej die wel is of regelmaotig meej een hofdame pakske is gezien. Daor woare ze vroeger meej de zittingsaovond goed in bij de Kloekers. Zouwe we dan un Kloeker as Prinses krèège? En heej tie dan in plak van hofdames een viertal hofnarre? En is de raod dan vol meej eluf vrouwe? Ja, Slabber. Ik denk da wel. Zondag op de vergaodering zaate dur al twee hofdames aachter de taofel. Das un teeke, Slabber. Niemaand had ut deur. Mar ikke wel, hahaha. Witte wak ôôk leuk vond in de vergaodering, Slabber? De Peejlaanse Bijnaome Qwis. René Boeders haj un hoop naome in un zakske gedaon en onder de taofels geplakt. De bijnaome van diie mese hattie in un aander zaakske ergens aanders onder un taofel geplakt. Nou moeste de naome bij de bijnaome zuuke. Kei leuk. René," The Grave Digger", broeders zeej dat ie gin bijnaom haaj. Wij witte wel beter, hè Slabber. Och ja. Veur ik ut vergit. Reneke ge bent wij bijnaome vergeten. Wa daachte gij van Frank Snijders alias Prins Andreo LX. Of wa dachte van Prins Gert Jan I ofwel Geert Koppers. Die gaste van de raod van eluf noemen hum ôôk wel de DIP! De Irste Prins! En wa denkte van Freek Boer alias Jeugdprins Dreke de 43ste. Nou Ik het over jeugdprins heb. Daor wor unne zondag wir om gestreeje. En dan krèège we unne bonus. Op de echte datum, de elufde van de elefdu, krijgen we un Dreke de 44ste met Prinses en hofhouding. Wa un jubileum!!! Ut wor zekers un mooi carnavalsweekend.

Houwdoe, Sloeber

 

Hallee Sloeberke!

Gij het dur gin moeite mee om de geminte op de kaast te krège, schrefmaot. Ik trouwes ok nie denk. Ik zou hier un hil opstel kanne schrève over dun braand die in de verre omstreke te zien war. En dettie braand wel op hun hil toevallig tèdstip was aongestoke. Mar dè gaoi ik nie doen, Sloeber. Ut is tenslotte unne carnavalskollum. Neeje, bovenstaonde onderwerrepe laot ik graog aon de here en daomes sauwelèrs over. Dur hadde hil veul meese inspiraosie veur sauwels, dè viel wel op. Dur komme 2 debutaante de ton in, dè zegt wel genoeg! De titel van dees stukske gaot dus nie over dun grasbraand, mar over de CV-vergaodering. Of nou, ègeluk over nao de CV-vergaodering. Of nou, ègeluk over dun daag nao de CV-vergaodering. Ut was wir us veuls te gezellig in de Bok. Ge bleft dan net effe te laang haange, ge giftur net ene teveul weg en ge krègtur veuls te veul veur terug. En ik moes ok nog naor un kinderverjaordaag. Kende dè? Dè zèn de feestjes waor ge stiekum ut meeste drinkt. Aanders doet ut gejengel van die keinder zo zeer aon oewe kop. Ge gaot dan goed gelukkig naor huis en de grôôtste dorst istur dan wel van af. Mar diejen maondaag haj ik zon droge bakkes dè ik nie mir kon tuffe. Ge drinkt veur ut taande poetse irst dun halve kraan leeg, dan gaode taande poetse en dan drinkte dun aandere helluft leeg. Zo vuult dè. Oh jao en ge denkt: dees doei ik nooit mir. Mar dè is vaok mar ene daag. Zaoterdaag ben ik dur gewôn wir bij. Dan zèn die manne en vrouwe van Hoe Ist?! (goed!) jaorig. Ze haje in de Bok veur iedereen unne persoonlijke flaaier meegenome, leutig hor. En gezien hullie flaaier worrut deurtenke, Sloeber! Dees feestje laot ik nie schiete, haha! Zouwe dur trouwes aspirant-raodsleeje aonwezig zèn? Of un aspirant-Prins die alvast unne kursus 'binneklappe' krègt? Ik zaag om Feesboek unne  raore vogel veurbij komme via unne bekende FeestDJ uit Donge. Dè motte we us uit gaon zuuke, schrefmaot. Tot zaoterdaag bij Fredje!!

Houwdoe Slabber

Heej Slabber, Maot! Wa féén om wir is van oe te hore. Ôôk al schrèèvde gij nog un bietje veul Fraans. Da heb ik nie geleerd op de ambachtshôôl. Ik mot zegge dat ut toch altij wir dur de zomer hinne bikkele is as ik jou berichjes mot misse. Mar das veurbij. Carnaval staot wir op punt te beginnen. Ut is zo 11-11. Mar ut is nog pas maand 10, Oktober. En tjonge, noem ut maar Joktober. Iedereen wit wel da wij toch altij opzoek gaon naar de wisselingen in de raod van elf, de Prins en Adjudaant, de hofdaomes en nartuurluk 'we wor ut motto veur dees jaor'. Agge iemand van de stichting vraogt hebbe ze altij un antwoord. Maar ze liege, Slabber. Ze liege. Zeg Frank, blévde gij prins? Ja, zegt Frank dan. Ik zeg dan, Zo das mooi. En dan vult Frank aon: Tot 11-11 zowiezo. Wa hedde daor nouw aon. Daor kaande niks mee. Kep ôôk meej veurzitter Roy hoevenaars gesprôôke. Ik zeej tegen hum "Wa denkte dur van, worde gij Prins dees jaor? En wie is dan jou adjudaant?" Witte wa tie zeej, dun jokkebrok. "Ik wor gin Prins. Ik wor adjudaant. Jouw adjudaant, Prinske". Liege dat die kan die Roy. Dan mar is langs één van die meide van hofdames. Ik gaoi is praote meej Eva Commeren. Nie thuis. Ik daacht dan mar is te proate meej Marleen Vereggen. Toen ik daor bekaant was kwam ik Charlotte Jansens tegen. Die zeej dat Maleen nie thuis was. Ze kwaam dur net van daon. Ik zou meer kaans maoke bij Anouk Mekes. Nou wit ik nie wat Charlotte meej kaans bedoeld, Slabber. Veur ge ut wit hedden zonne heschtekmietoe aon oe broek. Ik durfde Anouk nie op te zuken en ben gelijk noar Kris Geerts gereje. En witte wie ik bij Kris tegen kwaam? Mandy Maas! Das toch mooi Slabber. Twee van die schôôn Peejerinne. Daar dr ôômde toch van. Ho. Kékt uit. Drèk heb ik as nog een heschktekmietoe, hahaha. Ik heb de hille zondag meej die twee zitte keuvelen. Teminste, hullie keuvelde en ik zaat dur bij. Ut ging over van alles en nog wa. Ge kan ut niet opnoemen of ze hebben ut dur overgehad. Behalve over de nieuwe raod. Ik vroeg ut nog wel zo tussendoor. Mar ze zeeje dat ze daor niks van wiese. Wie had gedacht dat zukke leuke meide ôôk zo zouwe kanne liege. Tis Joktober, Slabber. O ja, Slabber, gij vroeg oe eige aaf hoe ut allemaol zal gaon in de Cammeleur. Of ut wel grôôt genoeg is en zo. Daor hoefde oe eige nie druk over te maoke, Slabber. De geminte heej veur da ze de nieuwe Cammeleur ginge bouwe al belooft dat daor alles kan en dat daor alles past. En bij de geminte hebbe ze gin Joktober, hahaha. Die Jokke naor de 11-11 viering gewoon deur.

Houwdoe,

Sloeber

Hallee Sloeber!!

Daor zen we wir! De vekaansie is veurbij en de hete daoge ôk. Sjonge, wè heb ik ut wèrrum gehad. De musse vielenie eens mir van ut dak aaf, mar verschroeide gewôn op ut dak. Ik haj mun zonnepanele laote kuise en daor kwaome ze ammaol klène vogelskeletjes tege, zo zielig. Mar verders heb ik un verrèkt goeie vekaansie gehad. Waor bende gij gewiest, schrèfmaot? Ik ben naor Zuid-Frankrèk gewiest, kende dè? Zo richting Santtropee en dan un bietje links durvan. Ut was ginne goeiekôôpe trip, want daor kenne ze de prèze wel, dieje Fransoze! Zes euries veur un bakske koffie en dan moeste ut zelluf bij dun bar gaon haole.  Aanders waas tie zeve vèftug! Ge snapt wel dè ik veur da geld gin koffie mir ging bestelle. Want veur 2 euro mir krèède un lekker kouw pilske opgediend, saome meej wè graotis notjes durbij. Oôs vrouw un wèntje van (jawel!) elluf euries. En veur de keinder alletwee un bolleke ijs. Ieder un bolleke ja, waant we motte ut nie duurder maoke dan strikt noodzaokeluk. Witte wak aaf moes rekene diejen middag? Eénunzestig euro, dès swasantejun in ut Fraans. Des toevallig, veinde nie Sloeber? Gaot dur un belletje rinkele? We zen naomeluk toe aon ut éénunzestigste openbaore carnaval in ôôs Peejenrijk! Ik begon, terug bij munne sleurhut meteen te mijmere over dun aonstaonde carnaval. Wie gaot ur weg bij de Stichting, wie blijftur, krège we nieuwe hofdaomes oof zellufs unne nieuwe prins? En hoe gaon we carnavalle in de nieuwe Cammeleur? Daor heb ik nog ut miste over naogedaacht, Sloeber. Is de zaol grôt genoeg? Kande rustig zitte in de fwajee as ge effe gin zin het in dieje harde muziek? Kan ik halverwege dun avond mun boeke nog inlevere bij de bieb? Maag ik bove gaon zèke as de wc beneeje te druk is? Ik daacht: laot ik dees ammaol mar us opschrève, veurdè ik wir thuis kom. Dus dees stukske komt recht uit munne veurtent van munne sleurhut, Sloeber. Ik heb ut deze week allenig nog effe op spelling naogecheckt. Ik twèfel nog over swasantejun. Ik vruug ut nog aon zonne Fransoos, mar die wilde mèn nie hellepe. Ik liet ut um leze en hij riep iets van "mon dieu mon dieu!" Dè zei mun vrouw in ieder geval. Wel te laot, waant toen haj ik um al toegeroepe: lopt zelluf mar naor de nondeju! Ut is laastig hor, dè Fraans. Gif mij mar Dongus! Hedde gij nog biezondere dinge meegemaokt Sloeber? En wè denkte gij over de Cammeleur?

Houwdoe!

Slabber

We leerde ut nie aaf, 4 daoge carnaval

Enkele nieuwe commandeurs in 't Peeënrijk

Leutige raodsvergaodering meej goeie polletieke partije

Een vette traonebal in plak van un veteraonebal

Rust in de carnavalsmis, efkes naodenke over de toekomst

En wè te denke van de grote optocht: un geweldig hoog nivo van alle dilnemers

Un zonnige kinderoptocht, endeluk krège die peekes en peejerinnekes wè ze verdiend hebbe

Twas druk bij de ouweremiddag, wir volop enterteenmunt veur de ervaore Peeje en Peejerinne

Nie te filleme, zo mooi was de lampkesoptocht

Ik heb staon brulle bij de verbranding van Manneke Pee

En ok bij de sleuteloverdraacht trouwes!

Alle horeca in ôôs Peeënrijk: ut was mir dan gezellig bij jullie

Alle vrijwilligers, vereniginge en kapelle: dè ge bedaankt zeit, dè witte

Frank en Han, ut prinseluk paor: gaon jullie nog un jaortje deur?

Ut was un geweldige, onbeschrèfelukke carnaval.

Alle Peeje en Peejerinne: bedaankt!

Sloeber en Slabber

Pee es: één biezondere pee wille wij hil graog bedaanke: Jacqueline Schilders (nee, nie die van de vaseline dus), bedaankt veur de goeie saomewerking en dè gij oonze stukskes altij het kanne plaotse in ut weekblad. Geniet van oewe vrije tijd en van oew kindere en klènkindere. Ge hebt ut dik verdiend!!

Heej Slabber,

Laot ik irst is beginne meej te zegge dak genôôte heb van ut sauwelweekend. Al het gemouw over ut Schouw en dat ut nie in de Salamander kon dees jaor is hillemaol weg. Bij mèèn teminste wel. Ut was daor in ut Schouw kei gezellig. Knus gewôôn. Zaoterdagnmiddag was dur nog plak zeej René Broeders tegen mèèn. Dus iedereen die ut sauwelen wilde zien heej zun kaans gehad, denk ik dan mar. Ik heb me wel wa zorgen gemaokt of ze wel genoeg bier zouwe hebbe toen ik vrijdagaovond Bart van Kerkhof zun drink tempo zaag. Mar volgens mèèn is ut allemaol goed gekôôme. Gefeliciteerd nog Bart meej jou oppersauwellérschapsoverwinning. De zondagmiddag was ôôk mooi, hè Slabber. Wij, peeje, hebbe toch maar mooi geluk meej zukke kanjers van jeugdsauwelérs. En, is ut nie geweldig dat dur gewôôn sauwelérs uit 't vèèrse faantelaand meej moge doen. Die jeugd is goed bezig! Da zeg ik oe. En witte wat ik dan hillemaol mooi vèèn? Da wij un verschrikkelijke grote lolbroek hebben, die veur ut irst meej doet, en dan die sauweltijgers van ut Faantelaand verslaot. Eva den Boer, of mot ik Greetje zegge? Gij ôôk gefeliciteerd met jeugdoppersauwellérschapsoverwinning. De woorde worre steeds langer, slabber. Drek paasse ze nie meer in de kolom van ut weekblad. Nou ik ut toch over ut weekblad heb. Volgens mèèn stond dur un jeugdsauwelér te weinig in veurige week. Ik heb ut kraantje drie keer hin en terug geleze. Ik kon ut nie vèènde. Of zouwe ze da expres gedaon hebbe zoda ge ut kraantje beter leest? Maokt niks uit joh. Dur zén veul belangrijkere zaoke waor ik me druk over maok. Nee, nie druk. Ik bedoel eigeluk dat ik ut spannend vèèn worre. Carnaval is bekaant. Veurig jaor heb ik al een onderscheijing gehad. Daor krèède dur gin twee jaor op rij van. Vrijdag is veilig. Mar zaoterdag. De raodsvergaodering is in ut schouw. Die is ieder jaor verder en verder van ut gemintehuis aaf. Waor gaot dè naor toe? En dan de kroege op zaoterdag aovond. Kanne die de grote dromme meese wel aon die nou nie bij ut veteraonebal zitte? Zoaterdag wordt spannend Slabber. En zondag ôôk. Hoe gaot ut dan meej dun optocht. De uitslag is op ut willeminaplein. Tot zeuven uur zeej Denis Ariëns op de cv vergaodering. Dan hoop ik toch wel dat dun optocht al klaor is. De trent van de aafgelôôpe jaore is dat dun optocht steeds langer duurt. Da gaot dur om spanne, Slabber. Hoe zit da eigeluk unne maandag meej de kinderoptocht? Waor gaon die dur prèèze uitdele? En as ik, Sloeber, da niet wit, wie wit ut dan wel? Spannend! Dinsdag is wir makkeluker. Gin prèèze in de lampkusoptocht. Maar dur is wel un bejoardemiddag in 't Schouw. Kanne al die ouwevandaoge dè wel vèène? Ik denk ut wel hor. Ut Schouw staot daor al un tètje. As ze mar weete dat de middag vertier veur seniore peeje dees jaor in ut Schouw is. Al meej al wordt ut un spannende carnaval dees jaor. Maar as ik zo is terug denk, Slabber, dan is da ieder jaor. Da lere we nie aaf.

Naomes mune maot Slabber en mèèn, wens ik iedereen un gezellige en leutige carnaval toe.

Meej ut duimke aon de neus,

Houwdoe,

Hallee Sloeber!,

Wè was ut wir un schon fistje zaoterdaag. Schôn, meej knap lilikke meese. Dur waore dur bij die dur echt hun best op hadde gedaon. Leo de Jong, ge wit wel van de Bosjesmanne, heej dun hille aovond mee jun gevaorte op zunne nek gelope. De daomes van de Peevuurblussers zaoge dur ok aangstaonjaogend uit. Dur waore dur ok bij die dur gewôn op waore bekomme. Jan van Dongen heej toch vaok ut verzoek gehad om zun masker vortaon mar op te houwe zeetie zondaag. De pee van ut jaor is ok unne mooie, schrèfmaot. Ge ziet um veural aachter de scherreme, mar ik ken um un bietje en ik wit dan ok dettie veul veur de carnaval heej gedaon. Ut aauw loof was ok blij meej hum. Ut irtse echtpaor daor is un feit. Ze denke dur al aon om un paoreclub te beginne. Kanne ze lekker swinge meej zun alle haha! Over swinge gesproke: dè deeje de kapelle ok! De party criminals die geloofde ik wel op ut end van dun aovond. De kapelle, daor draoide ut om, dè was fantasties. En zonder ene kapel te kort te wille doen, mot ik zegge dè ik blij verrast was meej Fluitje van een Band. Dè was serieuze shit, zak mar zegge. Irst de traonetrekkers meej Stephanie Commeren, daorna vet uit oew plaot meej Jim Craane en tot slot volle bak in de polonaise meej Peejelaandse kraokers. Ge kan mij niet blijer maoke as dè, Sloeber! Vollgende week ut sauwelweekend. Zal ik us wè veurspellinge doen? Eén: ut wor ontiegeluk laache ut hille weekend. Twee: ut nivo is ongekend. Drie: de jury gaot ut lastig krège. Vier: ut publiek kiest aandere winnaors as de jury. En vijf: de matineeveurstelling wor histories. En dan heb ik ut nog nie gehad over de Jeugdsauwel. Mar daor kan ik punt één tot en met vèf ok over zegge. En daornao de carnaval. Ik kan jou mededele: de lampkesoptocht gaoi deur, ast teminste nie gaot storreme. Ik hou de veurspellinge over ut weer scherrup in de gaote. Ik bel aaf en toe us meej ut vliegveld van de Rije (of van Gils, dè maokt mèn nie uit, mar bij hullie denk). En ast in Stilburg slecht weer is, dan wit ik dè ut bij ôôs wel goed zit. Wannir gaode gij naor de sauwel ègeluk? Ik gao vrijdagaovund, mar ik koop ok nog un kaortje veur zaoterdaagmiddag, want dè maok ik nooit mir mee. En daornao gaoi ik meej Max van Riel un biertje doen in de Sok. Wè gij, Sloeber?

Houwdoe!

Slabber

Heej Slabber,
Ut begint te nouwe. Carnaval sluipt langzaom aon dichterbij. We mogge dees week nog wa griezelle op 'Ut grote veurspel' en dan volgende week nog een weekendje laache meej de sauwels. En dan, dan is ut al carnaval! Ik heb dur zin in, Slabber. Ik heb ôôk zin in de evenementen veuraaf. Ut grote veurspel heej as thema ut Benniebangbal. Ik ben bang

Lees meer...

Hallee Sloeberke!

Ut was me wir un weekendje wel! Irst mar us dun zaoterdaag. De Pretboys vierde hullie 44-jaorig jubileum. En dè blèft biezonder, Sloeber. Dur gaon nie veul vereniginge 44 jaor meej. Dur zen mar un paor daaihardploege die dees haole. Die motte koestere, en zeker un club as de Pretboys. Die hebbe mir as 33 jaor ut gehandicaptebal georganiseerd. Die hebbe Donge laote zien waor

Lees meer...

Heej, Slabber.

Om te beginne wil ik jou, mar zekers ook de rest van ôôs onvolpreze Peeënrijk, un geweldig, leutig en gezond 2018 wensen. Dat we mar lekker kanne carnavalle. De fistdaoge ben ik wir ongeschonde deur gekomme. Teminste. Wel een kilootje of twee en un half zwaorder dan. We kwaame niks te kort, zak mar zegge. Zondag was het op ut fietske naor de vaort veur de CV vergaodering. Lekker un stukske fietse, want dan kaande

Lees meer...

Ha Sloeberke!
Op ut moment van schrève ziet ut Peejerijk dur feejeriek uit. Ut begon zondaags al tèdens de CV-vergaodering bij de Ouwe Sok. De confettie dwarrelde uit de himmel en gaf Dongen ut aonzicht van un winterefteling of beter nog: een Donge Aais. En as Donge dan wit oplicht dees daoge, dan komde automaoties op

Lees meer...

Heej, Slabber.
Maot ut is me toch allemaol wè. Ginne Cammeleur. Gesodemieter meej de Salamander en Donckhuys. Te klèène alternatieve lokaosies. De DDDQ was al naor ut willeminaplein gevlucht. Ut veteraonebal gaot hillemaol nie deur. Is ut al bekend waor de sauwel gehouwe wordt? Ut zal wel in un te klein zaoltje zèn. En de optochten uitslag dan. Waor gaon ze die dan wir doen? Waorom ammaol zo moeilijk doen. Carnaval is

Lees meer...

Hallee Sloeber!
We hebbe wir een carnavalsbreek, schèfmaot. Zitte we dur net lekker in nao twee mooie weekende, motte wir waachte tot tweeduuzendaachtien. Tenminste, as ge gin deurgewinterde carnavalsvierder bent! Want ge hoeft oew ège himmel nie te vervele as ge dè nie wil. Ge kunt gewôn deurwintere. Jao, dees nieuw werkwoord wil ik gère introducere. Ge kent ut allenig as

Lees meer...

Heej, Slabber
Ik mot nog un bietje wenne aon ôôs nieuw Prinske. Nartuurluk kende ik Frank Snijders al wel. Van kleins aaf aon, zeg mar. Toch is ut vrimt. Mar hij doegut goed hor, Slabber. Zaoterdag, tijes ut songfestival, had ie de raod goed in de haand. As tie ging staon, ging de raod staon. Klaptie meej, meej één van de leutige nummers, dan Klapte ze allemaol meej. En Han dun adjudaant, die kondigt ôôs Prinske aon precies zo tie ut wil. Andreo LX (das dun 60ste) heej ut veur me kaor. Tenminste. Tot nou toe dan. We

Lees meer...

Heej Sloeberke,
De tèd van geheime en smoeze zèn vurbij. We hebbe unne nieuwe Andreo en un nieuwe adjudaant. Dè hadde wij netuurlijk allang veurspeld, we wiese allenig nie wie ut zouwe worre. Toch daachte veule peeje en peejerinne dè Wilbert en Bas dur nog un jaortje aachteraon zouwe plakke. Die hebbe oonze kennis en ervaoring in twèfel getrokke, Sloeber. En dè motte nie doen heej, dar lope we al veuls te lang veur meej! Inmiddels

Lees meer...

Heej, Slabber.

Ut is bekaant zover maot. Eluf-eluf staot veur de deur. Dan gaot ut fist wir los. Nun nieuw prins, raod en hofdammes. Ut nieuwe motto. En vergit niet. En un dag later, of veur de miste een paor uurkes laoter, dan krèège we un nieuwe jeugd- Prinses, Prins, raod en hofdames. Das toch ôôk altij spannend. De week dur nao is ut songfestival alwir. Neeje, Slabber, de kôômende tèèd word un leutige tèèd. Wa ik mun eige aafvraog, hè Slabber. Waorom is ut

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Ik heb deze week mar us efkes rustig aon gedaon. Gij ervaorde ut veurige week ok al: draank maokt veul kapot, veural hersencelle! Ik ben us gaon bezinne over de carnaval. Gewôn mun gedaachte dun vrije loop gelaote, dongenieuws en ut weekblad leze, bietje Feesboek kèke. Mar ik maok mèn un bietje zurrege, Dur is gedoe over un alternatieve lokaosie, Sloeber. Nou ben ik polletiek nie zo goed onderlééd, mar

Lees meer...

Heej Slabberke,
Och, och, och toch. Wa dat ik veurige week toch van jou moes leze. Ge wit ut nie mir. Das toch niks veur jou! Gaot ut wel goed meej oe? Bende toch nie ziek of zo? Da zal toch nie zeker. Hooguit van dun draank. En, Slabber, daor zit de sleutel van onze puzzel. Draank. Gooi er bij de raod van eluf wa draank in en ze vertelle oe alles. Ge mot ze nie

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Wij as prins en adudaant? Dè zou un stunt zèn, schrèfmaot! Ik heb meteen ut opperloof gebeld en ut fantaastiese idee aon um veurgelééd. Witte wettie zeej, Sloeber? Niks......himmel niks. Hij laachte allenig mar, witte wel meej zon hôôg stemmeke wettie van zun vaoder heej georve. Ik wilde um vraoge wettur zo grappig was, mar ik kwaam dur gewôn nie tusse. Ik heb de tillefoon

Lees meer...

Heej, maot, Slabber. Vorige week sloeg ik ut weekblad open en las jou stukske. Un werum gevoel schoot deur mun lijf. Ut gaot wir beginne. Neeje. Ut is wir begonne. Unne zondag lekker wir is naor de CV vergaodering gewist. Dieje irste vergaodering is toch altei un sort rejunie. Inhoudeluk is ut allemaol nie zo beister bijzonder. We wete nou ut motto bij de jeugd: Dreke gift er een kleur aan. Ik wit effe nie of dat ut motto in ut dongens mot. Da zal wel op de site van de Peeënstekers kôôme te staon. Natuurlijk motte we reclame maoke veur

Lees meer...

Hee Sloeberke!
Op un waoierige en rengelaachtige aovund schrèf ik wir us mun irste stukske veur ut weekblad. Want ut gaot wir beginne, schrèfmaot! Reneke heej de agendaos veur de komende vergaoderinge wir durgestuurd en veur ge ut wit ist wir elluf-elluf! Ik heb ut irste stukske van veurig jaor dur noggus bijgepakt. Toen schreef ik dè de musse nog net nie van ut dak aafviele, zo wèrrum wassut toen. Mar as ik naor buite kèk,

Lees meer...

zegel fb

Sloeber en Slabber zijn twee echte Peeën. Ze zijn altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen de hofhouding van stichting 'de Peeënstekers', tenminste dat denken ze. Vaak speculeren ze over zaken die binnenkort staan te gebeuren. Kortom wil je op de hoogte zijn van het laatste nieuws volg de berichten van SLoeber en SLabber dan in onvervalst Dongens.

Binnenkort

 CV vergadering
 zo 06 oktober 2019 - 11:11u
 De Stapperij
 CV vergadering
 zo 03 november 2019 - 11:11u
 Café ‘t Vaartje
 11 - 11 viering
 za 09 november 2019 - 00:00u
 
 Jeugdprins en prinsesverkiezing
 zo 10 november 2019 - 00:00u
 
 Grand Gala du Pee
 za 23 november 2019 - 00:00u
 
 CV vergadering
 zo 08 december 2019 - 11:11u
 Café d’ Ouwe Sok
 CV vergadering
 zo 05 januari 2020 - 11:11u
 `t Karrewiel
 Straotparade
 zo 12 januari 2020 - 00:00u
 
 Sauwelweekend
 do 30 januari 2020 - 00:00u
 
 Sauwelweekend
 vr 31 januari 2020 - 00:00u
 
 Sauwelweekend
 za 01 februari 2020 - 00:00u
 
 Sauwelweekend
 zo 02 februari 2020 - 00:00u
 
 CV vergadering
 zo 09 februari 2020 - 11:11u
 De Viersprong
 Ut Grote Veurspel
 za 15 februari 2020 - 00:00u
 
 Lintjesregen
 vr 21 februari 2020 - 00:00u
 
 Carnavaleske intocht
 za 22 februari 2020 - 00:00u
 Centrum Dongen
 Carnavalsmis
 zo 23 februari 2020 - 00:00u
 
 Grote optocht
 zo 23 februari 2020 - 00:00u
 Centrum Dongen
 Kinderoptocht
 ma 24 februari 2020 - 00:00u
 Centrum Dongen
 Lampkesoptocht en slotpolonaise
 di 25 februari 2020 - 00:00u
 Centrum Dongen
 Ouderenmiddag
 di 25 februari 2020 - 00:00u
 
 CV vergadering
 zo 22 maart 2020 - 11:11u
 Café De Valk

Motto 62e Carnavalsjaar

Zoeken

Sponsors


ad uitert
ad 2stage AVE

Contact

E-mail :

Postadres:
Merwedelaan 1
5101 VP  Dongen

Vrijwilligers

Stichting de Peeënstekers is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Verkooppunten

Kaartverkoop en Merchandise

DA Ingrid - Looiersplein 27-28
Leijten B.V. - Hoge Ham 80-82